TSE BERIČEVO-II. FAZA

Cena

995.371,00 €

Leto

2022

Tip dela

Notranja oprema

Objekt

Poslovni objekt

TSE BERIČEVO-II. FAZA

ELES, d.o.o.